top of page
  • Filip Lowette

Wat is jouw primaire team?


Lees even mee met drie voorbeelden van directieteams waar spanning heerst die maar niet opgelost geraakt.


  • Een directeur krijgt zijn zin niet voor een voor hem belangrijk onderwerp tijdens een lastig organisatieveranderingstraject . Hij moet nu zijn teamleiders gaan vertellen dat ze niet zullen krijgen waar ze op hoopten. Hij vertelt hen in detail over de gesprekken in het directieteam, met naam en toenaam zelfs. En maakt duidelijk dat hij het niet eens is met de beslissing. De teamleiders stappen nu zelf naar de algemeen directeur. Dit leidt tot grote spanning tussen de directeuren en de ‘afvallige’.

  • Een andere directie werkt stroef samen: er is vaak spanning over de samenstelling van de vergaderagenda; de echte onderwerpen worden tussen enkelingen buiten de vergadering besproken; elk spreekt voor zijn eigen winkel; de algemeen directeur durft de leiding niet echt te nemen ‘omdat ze allemaal zo goed zijn in hun vak’. Iedereen vertelt mij vanuit ontevredenheid en wijst naar de ander.

  • Een laatste voorbeeld: de nieuwe HSE-manager van een fabriek merkt na enkele weken dat er nauwelijks samenwerking is in de fabrieksdirectie. Hiermee zullen de grote gezondheid- en veiligheidsissues waar al zijn collega's mee te maken hebben en waar hij voor aangeworven is niet besproken, laat staan opgelost geraken.

In elk van deze gevallen komt in de off-site die ik begeleid het ogenblik waarop ik alle aanwezigen vraag: 'Vertel me: wat is jouw primaire team?'

Dan volgen er meestal stilte en vragende ogen: primaire team?

‘Ja, het team waarvoor jij je het eerst inzet en waaraan je het eerst verantwoording af te leggen hebt’.

Weer volgt er stilte. Er wordt nagedacht.

Meestal zegt iemand dan: 'Ik begrijp niet wat je bedoelt.'

Ik geef dan een keuzemogelijkheid: ‘Is jouw primaire team het team waar jij als directeur de leider van bent, dus jij met jouw medewerkers ( teamleiders, afdelingschefs, departementshoofden of wat de titel ook is); of is het dit team, hier in de zaal, waar je als collega directeur in zit, het directieteam?'

Vrijwel altijd start dan het volgende scenario:

De overgrote meerderheid van de handen gaat omhoog bij versie 1: ‘mijn team’ is ‘het team dat ik leid’, ‘het team met mijn mensen’.


Ik knik: ‘En precies dat is waarom jullie hier in de directie met deze spanningen zitten. Dat is de reden waarom hier zo weinig ‘samen’ is.’

Er wordt dan onbegrijpend gekeken.

‘Er is verwarring over het primaire team. Dat zou dit team moeten zijn', terwijl mijn hand een horizontale cirkelbeweging maakt: ‘Elk van jullie met je collega’s hier aanwezig, directeuren onder leiding van jullie algemeen directeur.’

Weer stilte, terwijl de algemeen directeur wel eens onwennig knikt.

‘Dit directieteam (en niet ‘jouw team’) is jullie primaire team. Omdat jij directeur bent. En omdat een directeur aangesteld is om het belang van het geheel te dienen en aan te sturen. Bij deze groep hoort je eerste trouw te liggen. Trouw aan het samen vorm geven aan en uitwerken van de doelstellingen van de organisatie. Je eerste trouw hoort dus hier te zijn, bij het algemene belang van de organisatie. Omdat je directeur bent. 'Jouw team’ komt daarna. Dat is de passende orde.'


Zit er ook spanning in jouw directieteam? En stel je dan eens de vraag: wat is voor jou en je collega’s het primaire team? Interesse om daar samen met je collega's duidelijkheid over te krijgen?

Lees dan hier wat we voor je kunnen doen. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak.

Welkom! Filip Lowette +32 475 448719 flow@lowette.be


Comments


bottom of page