top of page
Privacybeleid

 

Claridad gaat altijd zorgvuldig om met je gegevens. Wij nemen de privacy van persoonsgegevens serieus. Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons privacybeleid. 


De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Ons privacybeleid is opgesteld volgens de nieuwe regels gelinkt aan GDPR dat op 25 mei 2018 is voege is gegaan.


Claridad is een commerciële benaming van Adviesbureau Lowette BV;  alles wat hierna volgt is dus van toepassing op deze beide namen. 


Verzameling, registratie en verwerking van gegevens

Wanneer je bent ingeschreven op onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, geregistreerd bent voor een event/een training/een infosessie, een contactformulier hebt ingevuld of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal jou gevraagd worden om gegevens te verstrekken. Deze gegevens hebben we onder meer nodig voor facturen, aanwezigheidslijsten etc.. . Het kan gaan om: 
•    Voor- en achternaam
•    E-mail adres
•    Telefoonnummer
•    Website
•    Bedrijfsnaam
•    Functie
•    Straat en huisnummer
•    Postcode en woonplaats 
•    Btw nummer

 

Deze gegevens worden steeds uitdrukkelijk gevraagd.  Ze worden digitaal opgeslagen.

Gebruik van jouw gegevens

Je gegevens worden gebruikt om je op de hoogte te houden van onze activiteiten via nieuwsbrief of sociale media. Op elke website en sociaal media platform vind je normaliter een privacyverklaring.
Het platform van onze website gebruikt een aantal cookies standaard maar daar hoort geen verplichting bij om een ‘cookiemelding’ op te zetten. 


Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door je browser op je apparaat wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt. 


Wil je cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit best doet. 


Indien je in de toekomst geen e-mail van ons meer wil ontvangen, kan je ten alle tijde uitschrijven door middel van een link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen. Je e-mail adres wordt dan binnen de week uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard. 


Jouw gegevens worden niet doorgegeven aan derden buiten Adviesbureau Lowette of Claridad tenzij met uitdrukkelijke toestemming of op jouw vraag.


Bewaartermijn 

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor de e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het einde van de desbetreffende week uit het systeem worden verwijderd. 


De gegevens in onze boekhoud- en CRMsystemen bewaren we tenminste 10 jaar, om aan de wettelijke verplichting te voldoen. 


De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen ontstaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.


Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te corrigeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen.
Mochten je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.


Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens.  Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.
Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via  of via de link onderaan in elke nieuwsbrief.
 

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Contactgegevens

Claridad een commerciële naam van en wordt beheerd door 

Adviesbureau Lowette BV, Trolieberg 107, 3010 Leuven
Ondernemingsnummer: BE 0454 711 254

bottom of page