top of page
  • Filip Lowette

Leren vanuit plezier


Naarmate ik ouder werd, heb ik geleerd om me meer te laten leiden door leren vanuit plezier dan de gewoonlijke manier, leren vanuit lijden.

Waarover hebben we het? Wel, in vele wijsheidstradities zit (gewild of ongewild) de idee dat we hier in onze jungle van tijd en ruimte geboren zijn met als doel te leren en als persoon te groeien. En leren doen we door heen ervaringen. Van iemand die persoonlijk gegroeid is, zeggen we: hij heeft veel ervaring op gedaan. Deze leerweg is er voor velen onder ons een van problemen oplossen of een oude kwetsuur helen. Iets komt als een probleem op onze weg, en om het te kunnen oplossen moeten we iets belangrijks leren.


Pijn en lijden zijn op die manier dus het startpunt van een leerproces. We blijven in dat proces tot we het probleem opgelost hebben en de pijn verdwijnt. Een oosterse wijsheid zegt: "Een probleem dat je achtervolgt, is een leraar voor je". 'Dat je achtervolgt' is een interessante formulering, want als we een probleem of pijn kunnen vermijden, dan zullen we dat gemakkelijk doen. Maar ongemerkt creëren we daarmee wel eens een ander probleem waarin we weer hetzelfde ervaren en weer dezelfde les leren. Het leven is heel gul: het zal hetzelfde thema in vele vermommingen voorschotelen, tot we het onder ogen zien en oplossen. Zodra we uit (een keten van) situaties geleerd hebben wat er te leren is, houdt wat gebeurt op problematisch te zijn. Dezelfde situatie mag zich weer voordoen, maar je bent nu in staat om ermee om te gaan met weinig of helemaal geen lijden meer.

Dus de leerweg gaat als volgt:

  1. je ervaart ongemak/pijn/lijden (het probleem)

  2. je probeert het te ontwijken, te voorkomen, ervan weg te lopen

  3. je ziet het onder ogen

  4. je probeert het op te lossen, te helen, en intussen leer je wat er te leren viel

  5. het lukt en het lijden lost in grote mate of geheel op

Hoewel leren door lijden een heel automatische en bekende leerweg is, is het niet de enige weg. Je kent ongetwijfeld ook al de andere: leren door plezier, of leren door liefde. De grote verschillen met leren door lijden, is dat lijden niet de startmotor is en dat er ook geen pogingen zijn om dat lijden te ontlopen of op te lossen. Omdat je van iets houdt, wil je ervan leren. Omdat je iets graag doet, wil je je erin verdiepen. Muziek spelen, dansen, wiskunde, tuinieren, sterren kijken, vliegen, noem maar op. Alles kan geleerd worden vanuit die impuls van 'houden van'. De aantrekkingskracht van graag doen en het verlangen dat daarbij gewekt wordt. Dat is een heel andere energie dan wat je voelt in je pogingen om pijn of persoonlijk lijden te stoppen. Eén manier om dit verschil voor jezelf te begrijpen, is je de vraag te stellen: wil ik naar iets toe gaan of wil ik van iets weggaan. Wil ik dichter bij iets waar ik plezier aan beleef en van houd of wil ik weg van iets dat me tegensteekt.


Natuurlijk kunnen beide mechanismen ook tegelijk aan het werk zijn. Vaak zal je tegelijk bewegen naar iets wat je aantrekt en trachten afstand te nemen van iets wat je raakt. Een tiener die zich terugtrekt op haar kamer om naar muziek te luisteren kan dat doen zowel voor het mooie dat de muziek bij haar teweeg brengt als om weg te zijn van vervelende familieleden en gevoelens die ze bij hen heeft.


Dus vraag jezelf even af: wat motiveert jou in leersituaties in je leven? Beweeg je naar iets toe of van iets weg? Beide zijn prima, maar vaak verminder je je lijden door het proces waarin je terecht komt te omarmen, de uitdaging aan te gaan en te leren, in de plaats van in verzet te gaan.


Zit jij met patronen die je wel eens onder ogen wil zien? En zou je weer contact mee willen maken met leren vanuit plezier? Dan heb ik iets voor je. Lees hier meer over Ontdek je Eigen Frequentie, een leergang waarin vertragen, helder waarnemen en met plezier jouw eigen weg leren gaan centraal staan.

Interesse? Neem gerust contact met me op of meld je aan voor een vrijblijvende intake.

Welkom!

Filip Lowette +32 475 448719 flow@lowette.be


Comments


bottom of page